Event


Världen idags företagsnätverk erbjuder mötesplatser runt om i landet

Världen idags företagsnätverk inbjuder till nätverksträffar med föreläsningar, bön och god samvaro, där möjligheten finns att knyta nya kontakter, bygga relationer och erhålla utbildning.

Möt Per-Olof Eurell, vd Anecta Translink och styrelseordföranden Världen idag, och Emmanuel Hyllerud, vd Älska Försäljning, tillsammans med lokala pastorer och företagare.

Under rubriken ”Gud, företagande och församlingen” vill vi inspirera företagare och entreprenörer att be och leva mitt i församlingen.


onsdag 25:e oktober kl. 12:00
Nätverksträff med lunch Örebro
Plats: Pingstkyrkan

Mer information kommer inom kort.
fredag 27:e oktober kl. 12:00
Nätverksträff med lunch Växsjö
Plats: Ulriksbergskyrkan, Växsjö

Mer information kommer inom kort.
fredag 24:e november kl. 12:00
Nätverksträff med lunch Örnsköldsvik
Plats: Nya Parken, Örnsköldsvik

Mer information kommer inom kort.