Aktiveringspedagogen

Aktiveringspedagogerna har arbetat med ett större antal brukare, i 20 års tid. De flesta av de som slussats ut i samhället, lever idag under ordnade förhållanden.

aktiveringspedagogen

Vi erbjuder vård och behandling i kombination med boende i träningslägenhet, och kvalificerad kontaktperson i beredskap dygnet runt. Denna tjänst är framtagen då historien visar att brukaren ofta tappar orken oregelbundet, och är i behov av stödinsatser på olika tider av dygnet.

Aktiveringspedagogen har för avsikt att alltid vara centralt beläget vad gällande kontor och bostäder.
 Huvudkontor, Göteborg. Övrig verksamhet/boservice i Göteborg, Stockholm och Uppsala.