Älska försäljning

Vi hjälper dig öka din omsättning och vinst genom utbildning - Säljplanering, kundundersökningar och mötesbokning

Vår stora passion är att se ditt företag växa och öka sin omsättning och vinst. Vi vill skapa tro, möjligheter, glädje och pengar till ditt företag!
Vi som jobbar hos Älska Försäljning har lång erfarenhet av att hjälpa företag till ökad försäljning. Därför jobbar vi med allt från att planera din försäljning till att utbilda dig till att själv gå in och göra konkreta säljinsatser i ditt företag.

Vår främsta målgrupp är de som jobbar mycket mot kunder men inte ser sig själva som säljare. Bland våra kunder finns idag allt från de små nystartade företagen till större företag som Swedbank, Sparbanken, Skaala Fönster och Colorama.

4 steg för att markant öka din försäljning redan imorgon!

  1. MÅL – Vad har du för mål?
  2. STRUKTUR – Utifrån målet lägger vi upp en struktur för hur försäljningen ska se ut så att du når ditt mål
  3. KUNSKAP – Vi ger dig kunskap om hur du bäst bemöter dina kunder, lägger upp samtalet, hur du argumenterar för att kunden ska välja just dig,
    och mycket mer.
  4. REDSKAP – Vi går igenom och ser över vilka redskap du behöver, men framför allt så får vi dig att ÄLSKA FÖRSÄLJNING!
Älska försäljning
Lingonvägen 4
448 37 Floda

Telefon: 070-7252092
E-post: emmanuel@alskaforsaljning.se
Webbsida: http://alskaforsaljning.se

Emmanuel Hyllerud äger och driver företaget Älska Försäljning.  Vi jobbar med att hjälpa företag att öka sin omsättning och vinst. Vår främsta målgrupp är de som inte ser sig själva som säljare men ändå jobbar mycket mot kunder. Bland våra kunder finns allt från de små nystartade företagen till Swedbank, Skaala Fönster, Colorama, med mera.