Immicruit

Immicruit är ett bemanningsföretag som tar vara på utländsk arbetskraft i Sverige.

Bemanningsföretaget med fokus på människor och hjärta för integration!

Immicruit AB är ett nystartat bemanningsföretag baserat i Göteborg som drivs på kristen grund och värderingar. Vår huvudfokus är att tillvarata arbetskraften som finns bland asylsökande och nyanlända med arbetstillstånd/AT-UND, människor generellt med utländsk bakgrund.

Vi har sett ett stort behov hos den här målgruppen att få hjälp att få in en fot på arbetsmarknaden och de utgör en enorm kompetens och arbetsvilja. I Sverige vet vi att det vanligaste sättet att få ett jobb är genom kontakter och nätverk. Vår målgrupp saknar dessa förutsättningar. Men dessa hinder kan inte utgöra oöverstigliga svårigheter och döma dem till utanförskap och fattigdom. Från våra personliga erfarenheter som invandrare vill vi göra skillnad och erbjuda konkreta lösningar med långsiktiga resultat. Det handlar i praktiken om att bygga broar mellan utländska arbetssökande och arbetsgivare för att bidra till samhällets välmående i stort.

Vi tillhandahåller följande tjänster:

  • Bemanning
  • Rekrytering

Vårt mål är att hyra ut personal till yrken som inte kräver stora språkkunskaper och/eller arbetslivserfarenhet. Våra kandidater har väldigt varierande professionell bakgrund och även utbildningsnivåerna varierar stort.

Hur fungerar ett samarbete med oss?

1 – Behovsanalys, avtalsskrivning och matchning av kandidater mot kundens behov.
2 – Val av kandidater från det presenterade urvalet.
3 – Konsulterna kommer ut på arbetsplatsen efter överenskommelse.
4 – Konsulterna får löpande coachning och undervisning i svenska språket och samhällskunskap.

Vilka fördelar finns det för kunden?

  • Detta är ett konkret sätt att arbeta med sociala hållbarhetsfrågor och bidrar till att minska segregation och utanförskap i samhället.
  • Ökad lönsamhet och affärsnytta. Forskning visar att man kan koppla mångfald till detta då det bl.a. skapar konkurrensfördelar samt ökar innovationsförmågan.
  • Minskad administration. Vi sköter annonsering, urval, intervjuer, referenstagning och allt som anställning sedan medför. Kunden betalar enbart månatliga fakturor från oss som baseras på konsultens tidrapportering.
  • Kunder som är nöjda med någon/några av våra kandidater har möjlighet att ta över anställningen.
Immicruit
Anders Carlssons gata 14
417 55 Göteborg

Telefon: 0760-27 57 32
E-post: bemanning@immicruit.se
Webbsida: https://www.immicruit.se