Mr Goran Production AB

Med pedagogiska medel synliggör Mr Goran evangeliet på ett kul och tydligt sätt. Som teolog har han hittat sitt sätt att berätta om Jesus.

Det sägs att humorn är Guds leende på jorden. Det har den välkände artisten Mr Goran tagit fasta på och när han kommer på besök blir det mycket skratt och glädje. För när det är kul så är det så mycket lättare att nå fram med budskapet, evangeliet om en levande Gud! Mr Goran brukar säga ”Det jag gör är trick, men vad Gud gör är verklighet!”

Med bred repertoar, trolleri, ballonger, buktaleri, jonglering m.m. har Mr Goran under många år synliggjort evangeliet på ett pedagogiskt och tydligt sätt. När han dessutom är utbildad teolog har han verkligen hittat sitt sätt att berätta om Jesus.

Mr Goran, som blev proffs 2000 och är även Sveriges störste ballongartist, kan anlitas till alla möjliga sammanhang exempelvis: Gudstjänster, invigningar, avslutningar, seminariehållare, konferenciär m.m.

Dessutom säljer företaget pedagogiska material för att ge idéer till bibelberättandet.

Företaget jobbar även med ballongdekorationer för att uppmärksamma butiker och skapa feststämning vid events.

Mr Goran Production AB
Orrbacksvägen 19
585 97 Linköping

Telefon: 0709-130 710
E-post: info@mrgoran.com
Webbsida: http://www.mrgoran.com/