Sequro AB

Sequro är ett konsultföretag vars uppgift är att vägleda företag och organisationer i deras brandskydds- och arbetsmiljöarbete. VI skapar trygga arbetsplatser

Sequro är ett konsultföretag vars uppgift är att vägleda företag och organisationer i deras brandskydds- och arbetsmiljöarbete. Vi jobbar både med den teoretiska strukturen såväl som de praktiska frågorna kring exempelvis risk- och skyddsinventering, åtgärdsplanering, dokumentation och utbildning.

Vi är kundens oberoende rådgivare och hjälper till att utforma, starta och följa upp deras SBA (brandskydd) och SAM (arbetsmiljö) så länge kunden själv vill det. Vi levererar även utrustning utifrån önskemål och behov.

Vårt egenutvecklade Zamba, ett webbaserat verktyg för Systematiskt Brandskydds- & Arbetsmiljöarbete, är tidsbesparande och gör det krångliga enkelt och strukturerat.

Våra kunder finns inom såväl privata som kommunala och statliga verksamheter.

Välkommen att bli en av dom!

Sequro AB
Furubergsgatan 20
856 43 Sundsvall

Telefon: 060- 56 00 00
E-post: info@sequro.se
Webbsida: http://www.sequro.se/se