Skattepunkten AB

Skattepunkten AB är ett konsultföretag med verksamhetsområdena skatter och redovisning.

Vi arbetar för att kunden skall få så låg skatt som möjligt. Samtidigt är vi noga med att allt vi arbetar med skall vara lagligt. Alla dokument skall kunna visas upp för berörda myndigheter oavsett om de är i pappersform eller i digital form. Det ingår också i filosofin att vi aldrig uttalar oss om upptäcktsrisker.

Skattepunkten Office Services AB är specialiserat på redovisning och liknande tjänster. Det är ett systerföretag till Skattepunkten AB. Vi hjälper till med bokföring, lönehantering, moms- och arbetsgivardeklarationer, posthantering osv. Chefen för verksamheten har tidigare arbetat med koncernredovisning för Volvokoncernen och därefter varit skattechef där.

Företaget är medlem i MSI Global Alliance. Genom denna alliance kan vi samarbeta med skatteexperter i omkring 100 länder.

Våra kunder finns över hela världen. Många av dem träffar vi aldrig. Vi arbetar då endast med telefon och mejl. Framför allt arbetar vi med små och medelstora företag samt privatpersoner.

Vi samarbetar gärna med sådana advokat-, redovisnings- och revisionsbyråer som saknar egna skattespecialister.

Arvode debiteras i regel efter nedlagd tid. Våra timarvoden inom skatterättsliga frågor ligger för närvarande mellan 1600 och 1950 kronor plus moms. Vårt pris för löpande redovisningstjänster är 700 kr per timma plus moms och för avancerade redovisningstjänster 1400 kr per timme plus moms. Ring oss gärna och hör efter i förväg vad vi tror om tidåtgången för just Ditt ärende.

Vi administrerar www.skatter.se, som är en mötesplats för alla som arbetar aktivt med skatter.

Vi arbetar med alla slags skattefrågor.

Skattepunkten AB
Korsgatan 3
SE-411 16 Göteborg

Telefon: +46 31 711 20 70
Webbsida: https://www.skattepunkten.se

Letar Du efter skattejurister, skattekonsulter, skatteexperter & redovisningskonsulter
… så skall Du kontakta oss!