Vad är Världen idags företagsnätverk?

Världen idags företagsnätverk har som syfte att på olika sätt uppmuntra företagande och goda relationer mellan kristna företagare. Samtidigt erbjuder vi företagare och affärsmän ett konkret sätt att stödja Världen idags uppdrag som kristen medieröst i Sverige.

Genom Världen idags företagsnätverk vill vi på Världen idag vara med och lyfta kristna företagare. Ett blomstrande näringsliv, byggt på en kristen etik, är en viktig grundbult i ett gott samhälle. Detta har alltid varit viktigt för oss som tidning. Samtidigt har vi ett missionsuppdrag i ett av världens mest sekulariserade länder. Världen idag vill vara en tydlig kristen medieröst i Sverige. Behovet av en sådan röst är enormt. Genom nätverket kan du som företagare vara med och stärka oss i det uppdraget. Välkommen med!

Lukas Berggren - Chefredaktör och ansvarig utgivare Världen idag

Jag tror att ett nationellt nätverk för kristna företagare möter unika behov. Jag tänker då inte bara på möjligheten att skapa nya affärsrelationer. Att vi kan be för varandra och regelbundet få förbön i utmanande affärssituationer är oerhört värdefullt!

Per-Olof Eurell - Styrelseordförande och ansvarig för Världen idags företagsnätverk

Världen idags företagsnätverk bygger på två hörnstenar:

Nätverket ska bidra till att stärka tidningen Världen idags position och stödja dess uppdrag. Tidningens kombination av tydlighet, saklighet och värme är unik för vårt land. Det är en kristen röst som, med en respektfull ton, vågar ta ställning i kontroversiella frågor, vilket är helt nödvändigt för att positivt kunna påverka beslutsfattare, politiker och alla oss andra medborgare.

Nätverket erbjuder mötesplatser där företagare kan träffas, umgås, bygga relationer och erhålla utbildning. Genom nätverket erbjuds du som företagare förmånliga priser på resurser som bidrar till utveckling av både dig och ditt företag.

Vad ingår?

Mötesplatser:

Vi inbjuder återkommande till intressanta seminariedagar, där alla deltagare i nätverket får möjlighet att delta. Någon gång per år kommer vi även att inbjuda alla till en nationell samling.

Information:

Genom vårt elektroniska nyhetsbrev får du som företagare en gång per månad möjlighet att ta del av aktuell ledarskapsundervisning och en hälsning från oss på Världen idag.

Mentorskap:

Genom vårt nätverk vill vi hjälpa dig att hitta en mentor.

Morgonbön för ditt företag:

Alla företagare som ingår i Världen idags företagsnätverk kommer att lyftas fram i förbön varje tisdag morgon. Ditt företag kommer att nämnas vid namn inför Gud och vid särskilda behov mejlar du som företagare in ditt ärende till bon@varldenidag.se.